Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Σεμινάριο Διαιτησίας FIDE στην Πάτρα

Το χρονικό διάστημα  30 Νοέµβρη έως 2 ∆εκέµβρη 2012 θα διεξαχθεί στη Πάτρα Σεµινάριο ∆ιαιτησίας FIDE για την απόκτηση νορµών για το τίτλο FIDE Arbiter, αλλά και την ενηµέρωση των ∆ιαιτητών για τις αλλαγές στους κανονισµούς, που εγκρίθηκαν στο τελευταίο συνέδριο της FIDE.
Το Σεµινάριο διοργανώνεται από την Ένωση Σκακιστικών Σωµατείων Πελοποννήσου (ΕΣΣΠ) σε συνεργασία µε την Ελληνική Σκακιστική Οµοσπονδία (ΕΣΟ) και την Επιτροπή ∆ιαιτησίας της FIDE.
Στο Σεµινάριο θα διδάξει ο ∆ιεθνής ∆ιαιτητής και Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαιτησίας της FIDE Τάκης Νικολόπουλος.
Το Σεµινάριο θα διεξαχθεί σε αίθουσα του Ξενοδοχείου PATRAS PALACE, οδός Όθωνος Αµαλίας 15, Πάτρα και η συµµετοχή είναι ελεύθερη για όλους.
Για δηλώσεις συµµετοχής : Γιώργος Γεωργόπουλος : email: ggeorgo67@gmail.com  Τηλ. : 6988246711
Μπορείτε να κατεβάσετε τo πρόγραμμα του σεμιναρίου από την ιστοσελίδα της FIDE