Σύλλογος


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σκακιστικού Συλλόγου Περσέας Άργους είναι τα παρακάτω:

ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  -  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΟΓΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  -  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΡΕΒΕΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ  -  ΤΑΜΙΑΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  -  ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  -  ΜΕΛΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΜΕΛΟΣ